BlackBoxRX
 
We highly recommend enabling Javascript while using the BlackBoxRX site.

FDA may require the distribution of Medication Guides for selected drugs.
Bolded drug names on this list have Medication Guides which are available on the
FDA website.

E

Ecallantide    
Eculizumab    
Edetate calcium disodium    
Edoxaban tosylate    
Efalizumab (withdrawn from market 2009)    
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir    
Efavirenz/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil    
Elagolix/Estradiol/Norethindrone Kit    
Elbasvir/Grazoprevir    
Elivaldogene autotemcel New Warning!  
Elosulfase alfa    
Elranatamab New Warning!  
Eltrombopag Olamine    
Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir    
Emicizumab    
Empagliflozin/Linagliptin/Metformin    
Empagliflozin/Metformin    
Emtricitabine    
Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir    
Emtricitabine/Tenofovir    
Enalapril/Enalaprilat    
Enasidenib    
Enfortumab vedotin New Warning!  
Enoxaparin    
Entecavir    
Epcoritamab New Warning!  
Epirubicin    
Epoetin alfa    
Epoetin alfa-epbx    
Epoetin-beta, methoxy polyethylene glycol    
Eprosartan    
Equine thymocyte Globulin (equine)    
Ergotamine    
Ertugliflozin/Metformin    
Escitalopram    
Esketamine    
Esomeprazole/Naproxen    
Estazolam    
Esterified Estrogens (Oral)    
Esterified Estrogens/Methyltestosterone (Oral)    
Estradiol (Oral)    
Estradiol (Topical)    
Estradiol (Transdermal Spray)    
Estradiol (Transdermal)    
Estradiol (Vaginal Cream, Tablets)    
Estradiol (Vaginal Insert)    
Estradiol Acetate (Oral)    
Estradiol Acetate (Vaginal Ring)    
Estradiol Cypionate(Injection)    
Estradiol Valerate (Injection)    
Estradiol Valerate/Dienogest (Oral)    
Estradiol/Drospirenone (Oral)    
Estradiol/Levonorgestrel (Transdermal)    
Estradiol/Norethindrone Acetate (Oral)    
Estradiol/Norethindrone Acetate (Transdermal)    
Estradiol/Norethindrone/Relugolix    
Estradiol/Norgestimate (Oral)    
Estradiol/Progesterone    
Estradiol/Relugolix/Norethindrone Acetate    
Estrogens A, Conjugated Synthetic (Vaginal, Oral)    
Estrogens B, Conjugated Synthetic (Oral)    
Estrogens, Conjugated (Oral, Injection)    
Estrogens, Conjugated/Medroxyprogesterone Acetate (Oral)    
Estrogens, Esterified (Oral)    
Estrogens, Esterified/Methyltestosterone (Oral)    
Estropipate (Oral, Vaginal)    
Eszopiclone    
Etanercept    
Etanercept-szzs    
Etanercept-ykro    
Ethacrynate Sodium*    
Ethacrynic Acid*    
Ethinyl Estradiol/Desogestrel (Oral)    
Ethinyl Estradiol/Drospirenone (Oral)    
Ethinyl Estradiol/Ethinynodiol Diacetate (Oral)    
Ethinyl Estradiol/Etonogestrel (Vaginal Ring)    
Ethinyl Estradiol/Levonorgestrel (Oral)    
Ethinyl Estradiol/Levonorgestrel/Ferrous    
Ethinyl Estradiol/Norelgestromin (Transdermal)    
Ethinyl Estradiol/Norethindrone (Oral)    
Ethinyl Estradiol/Norethindrone Acetate (Oral Contraceptive)    
Ethinyl Estradiol/Norethindrone Acetate (Oral Postmenopausal Replacement)    
Ethinyl Estradiol/Norgestimate (Oral)    
Ethinyl Estradiol/Norgestrel (Oral)    
Ethinyl Estradiol/Segesterone    
Ethiodized Oil    
Ethynodiol Diacetate/Ethinyl Estradiol (Oral)    
Etodolac    
Etonogestrel (Implant)    
Etonogestrel/Ethinyl Estradiol (Vaginal)    
Etoposide    
Etoposide Phosphate    
Everolimus    
Exenatide (extended release)    
Ezogabine